Çok Fonksiyonlu Cihazlar

Çok Fonksiyonlu Cihazlar Satış, Bakım ve Tamiri

Multi fonksiyon printer Çok fonksiyonlu baskı çözümlerinin önemi teknoloji’nin gelişimine bağlı olarak birbirinden farklı ürünler tek yapı altında şekillenmeye başlıyor. Ve her birinde yaşanan deneyim ve avantajlar tek üründe birleştirilerek zaman, maliyet, konfor, kolaylık ve mekan kullanımında avantajlar elde edilerek müşteri mutluluğu yakalanıyor. Bu süreçten hareketle; fotokopi makineleri, printerler, faks cihazları ve scannerler tek yapıda şekillenerek MF (Multi fonksiyonlu) ürünler oluşmuştur. Bu yeni segment cihazlarda fotokopinin baskı kalitesi ve maliyeti, printer’in teknolojisi alınarak uygun fiyatlarda yüksek nitelikte çözüm getiren cihazlar haline dönüştürülmüştür.Farklı fonksiyonların tek cihazda toplanmış olması aynı zamanda satış sonrası hizmetler açısından kaliteyi yükseltmiş, maliyetleri düşürmüş ve kullanıcının işlem sonlandırma zamanını azaltarak verimliliğe direkt etki yapmıştır. Bu konsept iletişimin her evresinde renklerin kullanılmasıyla geliştirilerek daha geniş iş alanları yaratılmasına katkı sağlayarak pazarın bugünkü hızlı büyümesinin önemli sebebi olmuştur.

Bilindiği gibi geleneksel ofislerde en büyük sorun ; Printer, Fotokopi, Faks ve Scaner gibi cihazlara ayrı ayrı ihtiyaç olması bu cihazların tedariki bakımı ve NW ortamında adı geçen cihazların çalıştırılması idi. Bilindiği üzere cihazların cins ve fiyatları, çeşitliliği ve de en önemlisi çıktı maliyetleri tedarikçiler açısından ciddi problemler yaratıyordu. Bu soruna çözüm bulabilmek amacı ile Printer ve Fotokopi üreticileri ciddi bir yarışa varan süratle yeni ürünlerini bir biri ardına piyasaya sürmeye başladılar. İlk olarak MF (Multi Fonksiyonel) cihazlar ile Printer üreticileri devreye girdi. Ancak bu cihazlar gerek cihazların fiziksel özellikleri gerekse çıktı maliyetleri nedeni ile yüksek hacimli çıktı üreten kuruluşlar yerine orta, daha doğrusu küçük ölçekli çıktı üreticilerince rağbet gördü.

Bu cihazların; Küçük ve orta ölçekli işletmelerin günlük çıktı,

• Kopyalama, tarama ve faks ihtiyaçlarına yüksek kalitede cevap vermeleri,

• Yerden tasarruf sağlamaları,

• Zamandan tasarruf sağlamaları (örneğin önce yazdır sonra fakslayı ortadan kaldırmaları),

• İşletme maliyetlerinin düşük ve kontrol edilebilir olması,

• İlk yatırımda ve işletme alımlarında satın alma süreçlerini kısaltmaları,

• Ayrı ayrı satın almaya göre daha ucuz olmaları,

• Çok fonksiyonluluğa rağmen tek bir servisin müdahale edebilmesi,

• Enerji tasarrufu sağlamaları,

• Bilgisayar networklerine başarıyla bağlanabilmeleri ve buna bağlı olarak scan-to-mail, i-fax ve bunun gibi çok kullanışlı ilave özelliklerin dahil olması, firmalara verimlilik ve fiyat performans açısından önemli bir değer sağladı.

Bu pazarın doğuşu ile birlikte klasik satış teknikleri de önemini hızla yitirmeye başladı. Gelişen satış teknikleri tedarikçinin ihtiyacını en iyi şekilde N.W. ortamında Fotokopi, Faks, Scaner, Printer olabilen cihazlar ve bu cihazları destekleyen ciddi yazılımlar devreye girmeye başladı. Tüm bu özelliklere sahip cihazların birim çıktı maliyetlerinin ise eskiye oranla inanılmaz fiyatlara geldiği görülmektedir. Son birkaç yıl içinde üretilen cihazlarla bu pazara yeni bir boyut getirdi.

harita

  • İletisim: Ofis : +90 312 255 25 90
    Cep : +90 506 480 98 99